Generalforsamling 28. feb. 2017

Uddrag af formandens beretning:

Formand Mogens Andersen kunne berette at det havde været et anderledes år med en fantastisk omsætning og mange donationer.                                                        Desuden en beslutning om at lukke afdelingen i Ejby på grund af store problemer med samarbejdet med den daglige ledelse. Men stor anerkendelse af afdelingens dejlige personale. Stor tak til alle der har hjulpet til med at tømme afdelingen for effekter og indsatsen i øvrigt. Personalets store indsats har medvirket til vi er kommet ud på den anden side uden de store udgifter.                                                                     Pladsmangel har været det store problem i 2016, det har været nødvendigt at leje ekstra plads. Ejby afdelingen kørte donationer til Letland, det vil vi fortsætte med. Foreningen måtte i januar 2017 sige farvel til kasserer Kaj Jensen, der afgik ved døden, Niels Holtegaard har taget over så som det var muligt.                                                       Formanden udtrykte sin tak til alle frivillige for deres store indsats i 2016.

Regnskab:  Niels Holtegaard kunne berette om en flot samlet omsætning på 3,4 mill. kroner og et tilfredsstillende overskud.

Indkomne forslag: Der blev vedtaget vedtægtsændringer på grund af lukningen af afdelingen i Ejby og på grund af ønske om visse præciseringer. Der henvises til de nye vedtægter som kan læses andet sted på denne hjemmeside.

Valg til bestyrelsen:
Formand: Mogens Andersen
Kasserer: Niels Holtegaard
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Kurt Jensen, Hans Rasmus Hansen, Dorit Pedersen

Bestyrelsen konstituerer sig på bestyrelsesmøde den 7. marts 2017
resultat herfra følger

1.suppleant til bestyrelsen: Niels Erik Nielsen
2.suppleant til bestyrelsen: Kjeld Bouet
Revisorer: Knud Møller og Annette Harter
Revisor suppleant: Carsten Kildevang

I bestyrelsesmøderne deltager desuden:
Daglig leder: Jens Erik Hansen
Butiksrepræsentant Lisbeth Møller
Repræsentant møbelafdelingen: Poul Radoor
Chauffør repræsentant: Børge Nielsen
Hjemmeside: Carsten Kildevang

Fra generalforsamling 23. februar 2016

Uddrag af formandens beretning.

Det har været et godt år. Vi har et godt ry og får derfor tilbudt mange gode ting, og en hermed en god omsætning.
Formanden rettede en tak til alle de frivillige.
Foreningen er bygget op om de frivillige, uden dem er der ikke noget.
Vi giver støtte til meget både ud og hjemme. Vi gør en forskel takket være de frivilliges indsats.
Det kræver ind imellem diplomati at være her, det kan være ”en gang på en knivsæg”.
Formanden bad alle tænke over, hvordan de taler til hinanden, ”Tal til andre som I gerne selv vil tales til”.
Det skal være rart at komme her, det skal være rart at være frivillig. Det er vigtig at alle har det godt, når de er her.
Skulle der opstå problemer er det bestyrelsens opgave at løse dem.

Vi har haft mage ture til udlandet og har endda haft andre til at hjælpe med at få tingene ud til de steder der har behov.
Vi er presset på plads /lagerplads. Det er en succes ud over alle grænser, at en så forholdsvis lille flok når så meget.

Der bliver arrangeret ”turist” ture ud til nogle af dem, der modtager vores hjælp, så de frivillige kan opleve, hvad det er deres indsats går til.

Herhjemme sluttede vi af med at yde støtte til modtagecentre, hvor vi kom af med 15 tons tøj i Syd- og Sønderjylland.
Det er hensigten af fortsætte med at forsøge at støtte disse modtagecentre for eksempel med møbler.

Både foreningen og anpartsselskabet skiftede bank i 2015. Der blev skiftet fra Sydbank til Sparekassen Kronjylland.
Det er godt igen at have en bank, der er tilstede i byen.

2016 er startet med rekord omsætning i uge 7, meget tyder på at det fortsætter langt frem i tiden. Udfordringen er stadig den samme. Vi skal kunne finde lagerplads herhjemme indtil vi kan få tingene bragt ud til modtagere. Vi skal også kunne blive ved med at finde steder/modtagere derude.

Efter valget på generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud:

Formand: Mogens Andersen
Kasserer: Kaj Jensen
Øvrige medlemmer: Kurt Jensen
Niels Holtegaard
Dorit Pedersen
Suppleanter: Kjeld Bouet
John Søe
Revisorer Knud Møller
Anette Harter
Revisor suppleanter Kjeld Søndergaard

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde den 1.3.2016

I bestyrelsesmøderne deltager desuden følgende:
Daglig leder Brædstrup Jens Erik Hansen
Daglig leder Ejby Carsten Poulsen
Butiksrepræsentant Brædstrup Lisbeth Møller
Butiksrepræsentant Ejby Birthe Elkrog
Møbel afdelingen Brædstrup Poul Radoor
Chauffør repræsentant Brædstrup Børge Nielsen