Generalforsamling den 28. februar 2023

Uddrag af generalforsamling
i Brædstrup Humanitær Forening

tirsdag den 28. februar 2023

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Kjeld Søndergaard, der valgtes.

Formandens beretning i uddrag: Mogens Meldgaard Andersen oplyste at vi efter 1. år efter coronaepidemien har fyldt godt op i hallerne, da der fortsat blev hentet effekter under coronakrisen.
Vi havde omsætningsrekord i 2022.
Vor lejede hal i Sdr. Vissing har vi opsagt, vor egen tidligere udlejede hal på Industrivej har vi nu overtaget.
Vi har et godt ry med hensyn til vores priser. I weekenderne leveres meget ind, vi skal sørge for at vore frivillige kan håndtere sagerne.
Vi er rigtig mange frivillige, alle kommer dog ikke lige meget.
Der planlægges ture for de frivillige, dette vil blive taget op af bestyrelsen.
I 2022 kørte vi 27 læs til udlandet, herud over blev der af andre kørt læs til Ukraine, Georgien og Bulgarien.
Daglig leder Jens Erik Hansen har valgt at stoppe pr. 1. juni i år.
Vi har i år 20 års jubilæum, dette vil blive fejret i forbindelse med vort halvprissalg i maj.
Vor omsætning i 2022 blev ca. 3 mill. kroner, vi donerede effekter til en værdi af ca. 3,3 mill. opgjort ud fra vor egen værdifastsættelse af disse varer.
Brædstrup Humanitær Forening har givet lån til vort eget ejendomsselskab så bygningerne kan blive vedligeholdt og forskønnet.
Stor tak til alle frivillige, vi er er afhængige af jer.
Vore tanker går til medstifter Ester Hansen, der døde sidste år i en alder af 98 år.
Stor tak til Jens Erik Hansen for hans indsats og engagement ved stående applaus. 
Jens Erik takkede tilbage for det gode samarbejde. 
Beretningen blev godkendt. 

Regnskab: Årsrapport var omdelt og blev gennemgået af kasserer Niels Holtegaard.
Regnskabet blev godkendt.

Valg ifølge vedtægterne:
Bestyrelsesmedlemmer:
Valg af formand: Mogens Andersen blev genvalgt.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem: Niels Erik Nielsen blev genvalgt.

Suppleanter:
Nadir Bajramovic genopstiller og blev genvalgt.
Lars Krogh genopstiller og blev genvalgt.

Valg af revisorer: Nuværende revisorer Anette Harter og Knud Møller modtager genvalg. Revisorerne blev genvalgt.
Valg af revisor suppleant. Kjeld Søndergaard blev genvalgt.

Sammensætning af bestyrelse m. fl. kan ses under menupunktet Foreningen på denne hjemmeside.

Indkomne forslag: der var ingen forslag

Næste årskontingent: Ingen ændringer

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.