Generalforsamling den 27. februar 2024

Uddrag af generalforsamling i
Brædstrup Humanitær Forening

tirsdag den 27. februar 2024

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Kurt Jensen, der valgtes.

Formandens beretning i uddrag: Mogens Meldgaard Andersen oplyste at vi i 2023 havde haft omsætningsrekord. Vi har haft 16 kørsler med effekter til udlandet, herudover er kørt læs til lande uden for EU af fremmede vognmænd. Hjælpemidler er efterspurgt i udlandet, dem får vi ikke ind i samme omfang mere. Fra Bulgarien bliver der fortsat afhentet tøj.

Vi kan fortsat levere frasorterede effekter og affald på genbrugspladsen uden gebyr, det kræver dog meget sorteringsarbejde af vore frivillige.

Vi havde i 2023 20 års jubilæum, dette blev blandt andet fejret med middag for vore frivillige på Sandvad Kro.

Vi er ved at indrette vore tidligere udlejede kontorlokaler på Industrivej til fælles lokaler for vore frivillige til hygge og socialt samvær med mulighed for fællesspisning m.v.
Herud over planlægges bl.a. udflugt til sommer. 

Formanden takkede til slut alle de frivillige for stort og småt.

Beretningen blev godkendt. 

Regnskab: Årsrapport var omdelt og blev gennemgået af kasserer Niels Holtegaard.
Regnskabet blev godkendt.

Valg ifølge vedtægterne:

Bestyrelsesmedlemmer:
Valg af kasserer: Niels Holtegaard blev genvalgt.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Carsten Kildevang blev genvalgt, Keld Illemann blev nyvalgt.
Suppleanter:
Nadir Bajramovic blev genvalgt.
Jonna Risum blev nyvalgt.

Valg af revisorer: 
Nuværende revisorer Anette Harter og Knud Møller blev genvalg. Revisorerne blev genvalgt.
Valg af revisor suppleant. Kjeld Søndergaard blev genvalgt.

(Sammensætning af bestyrelse m. fl. kan ses under menupunktet Foreningen på denne hjemmeside).

Indkomne forslag: Der var ingen forslag

Næste årskontingent: Ingen ændringer (kontingenter kan ses andet sted på denne hjemmeside).

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.