Ansøgning om donationer

Foreninger, organisationer eller institutioner kan søge midler til formål, der indgår i Brædstrup Humanitær Forenings vedtægter om støtte.
Ved ønsker om at komme i betragtning til midler fra foreningen, skal der sendes en e-mail til info@humani.dk. Er dette ikke muligt kan sendes en  skriftlig ansøgning med oplysning om formålet til:

Brædstrup Humanitær Forening
Industrivej 2
8740 Brædstrup
Mrk.: Ansøgning

Ansøgningen skal indeholde tydelig information om:
Hvem, der er ansøger.
Til hvilken adresse, der kan rettes henvendelse, gerne en e-mail adresse.
Oplysning om formålet med tilskuddet og beløbets størrelse.
Ansøgningen bliver taget op på førstkommende bestyrelsesmøde.

Formålet skal falde ind under foreningens formålsparagraf (§4) i vedtægterne.                 Læs vedtægterne her. Bemærk: Der ydes ikke donationer til private projekter og privatpersoner, ligesom der ikke ydes støtte til andre organisationer.