Bestyrelse m.fl. pr. 27.02.2018

Bestyrelsen i Brædstrup Humanitær Forening

  • Formand:               Mogens Andersen  
  • Næstformand:     Kurt Jensen
  • Kasserer:               Niels Holtegaard
  • Sekretær:               Carsten Kildevang
  • Menigt medlem: Hans Rasmus Hansen

Suppleanter:              Niels Erik Nielsen
                                          Nadir Bajramovic

Revisorer:                   Anette Harter
                                          Knud Møller

Revisor suppleant: Kjeld Søndergaard

I bestyrelsesmøderne deltager desuden følgende:                               

  • Daglig leder:                          Jens Erik Hansen
  • Butiksrepræsentant:         Elisabeth Finnerup Rasmussen
  • Møbelafdelingen:                Poul Radoor
  • Chauffør repræsentant:   Børge Nielsen
  • Hjemmeside:                         Carsten Kildevang