Bestyrelse m. fl. pr. 01.06.2023

Bestyrelse m. fl. i Brædstrup Humanitær Forening pr. 01.06.2023

  • Formand:               Mogens Andersen  
  • Næstformand:     Niels Erik Nielsen
  • Kasserer:               Niels Holtegaard
  • Sekretær:               Carsten Kildevang
  • Menigt medlem: Hans Rasmus Hansen

Suppleanter:              Lars Krogh
                                           Nadir Bajramovic                                                                                         

Revisorer:                   Anette Harter
                                          Knud Møller

Revisor suppleant:  Kjeld Søndergaard

I bestyrelsesmøderne deltager desuden følgende:                               

  • Butiksrepræsentant:         Anette Larsen
  • Møbelafdelingen:               Birgitte Broksø
  • Chauffør repræsentant:   Keld Illemann