Bestyrelse m.fl.

Bestyrelsen i Brædstrup Humanitær Forening

  • Formand:              Mogens Andersen  
  • Næstformand:    Kurt Jensen
  • Kasserer:              Niels Holtegaard
  • Sekretær:              Dorit Pedersen
  • Menigt medlem:Hans Rasmus Hansen

Suppleanter:            Niels Erik Nielsen
                                         Kjeld Bouet

Revisorer:                 Anette Harter
                                        Knud Møller

Revisor suppleant:       Carsten Kildevang

I bestyrelsesmøderne deltager desuden følgende:                               

  • Daglig leder:                         Jens Erik Hansen
  • Butiksrepræsentant:        Elisabeth Finnerup Rasmussen
  • Møbel afdelingen:              Poul Radoor
  • Chauffør repræsentant:   Børge Nielsen
  • Hjemmeside:                         Carsten Kildevang