Bestyrelse m. fl. pr. 27.02.2024

Bestyrelse m. fl. i Brædstrup Humanitær Forening pr. 27. februar 2024

  • Formand:               Mogens Andersen  
  • Næstformand:     Niels Erik Nielsen
  • Kasserer:               Niels Holtegaard
  • Sekretær:               Carsten Kildevang
  • Menigt medlem: Keld Illemann

Suppleanter:              Nadir Bajramovic´
                                           Jonna Risum
                                                
Revisorer:                   Anette Harter
                                          Knud Møller

Revisor suppleant:  Kjeld Søndergaard

I bestyrelsesmøderne deltager desuden følgende:                               

  • Butiksrepræsentant:         Anette Larsen
  • Møbelafdelingen:               Birgitte Broksø
  • Chauffør repræsentant:   Lars Krogh