Bestyrelse m. fl. pr. 15.06.2021

Bestyrelse m. fl. i Brædstrup Humanitær Forening pr. 15.07.2021

  • Formand:               Mogens Andersen  
  • Næstformand:     Niels Erik Nielsen
  • Kasserer:               Niels Holtegaard
  • Sekretær:               Carsten Kildevang
  • Menigt medlem: Hans Rasmus Hansen

Suppleanter:              Lars Krogh
                                           Nadir Bajramovic                                                                                         

Revisorer:                   Anette Harter
                                          Knud Møller

Revisor suppleant:  Kjeld Søndergaard

I bestyrelsesmøderne deltager desuden følgende:                               

  • Daglig leder:                          Jens Erik Hansen
  • Butiksrepræsentant:         Lissy Jensen
  • Møbelafdelingen:                Poul Radoor
  • Chauffør repræsentant:   Børge Nielsen