Bestyrelse m.fl.

Bestyrelsen i Brædstrup Humanitær Forening

  • Formand:              Mogens Andersen  
  • Næstformand:      Kurt Jensen
  • Kasserer:              Niels Holtegaard
  • Sekretær:              Dorit Pedersen
  • Menigt medlem:   Hans Rasmus Hansen

Suppleanter:                 Niels Erik Nielsen
                                       Kjeld Bouet

Revisorer:                     Anette Harter
                                       Knud Møller

Revisor suppleant:       Carsten Kildevang

I bestyrelsesmøderne deltager desuden følgende:                               

  • Daglig leder:                     Jens Erik Hansen
  • Butiksrepræsentant:        Elisabeth Finnerup Rasmussen
  • Møbel afdelingen:             Poul Radoor
  • Chauffør repræsentant:   Børge Nielsen
  • Hjemmeside:                     Carsten Kildevang