Bestyrelse m.fl. pr. 27.02.2019

Bestyrelse m.fl. i Brædstrup Humanitær Forening pr. 27.02.2019

  • Formand:               Mogens Andersen  
  • Næstformand:     Niels Erik Nielsen
  • Kasserer:               Niels Holtegaard
  • Sekretær:               Carsten Kildevang
  • Menigt medlem: Hans Rasmus Hansen

Suppleanter:              Nadir Bajramovic                                                                                                                                      Hanna Sømod

Revisorer:                   Anette Harter
                                          Knud Møller

Revisor suppleant: Kjeld Søndergaard

I bestyrelsesmøderne deltager desuden følgende:                               

  • Daglig leder:                          Jens Erik Hansen
  • Butiksrepræsentant:         Elisabeth Finnerup Rasmussen
  • Møbelafdelingen:                Poul Radoor
  • Chauffør repræsentant:   Børge Nielsen
  • Hjemmeside:                         Carsten Kildevang