Billeder fra tildelinger

Seniorkoret til seniordag 2012:

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
Seniorkoret til seniordag 2012
Seniorkoret til seniordag 2012
Seniorkoret til seniordag 2012

Diverse tildelinger 2011:

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
Vesterled/Egebo. Hjælp til gulvcykel.
Vesterled/Egebo. Hjælp til gulvcykel.
Vesterled/Egebo. Hjælp til gulvcykel.
Voerladegård skole, skole SFO

Tildelinger 2010:

Immundefekt forening:

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
Immundefekt Forening tilskud til t-shirts og tryk.
Immundefekt Forening tilskud til t-shirts og tryk.
Immundefekt Forening tilskud til t-shirts og tryk.
Immundefekt Forening tilskud til t-shirts og tryk.
Immundefekt Forening tilskud til t-shirts og tryk.
Immundefekt Forening tilskud til t-shirts og tryk.
Immundefekt Forening tilskud til t-shirts og tryk.

Diverse tildelinger 2010:

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
Vorledegård skole - tilskud til gynger
Vorledegård skole - tilskud til gynger
Vorledegård skole - tilskud til gynger
Seniorkor
Seniorkor
Seniorkor