Generalforsamling den 25. februar 2020

Uddrag af generalforsamling
i Brædstrup Humanitær Forening

tirsdag den 25. februar 2020

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Kurt Jensen, der valgtes.

Formandens beretning: Mogens Meldgaard oplyste at vi i 2019 ikke nåede re kordomsætning, men at havde haft meget at se til. Vi har nået den kapacitet vi kan forvente med det antal frivillige vi har mulighed for at få.
Vi fik i året en ny lastbil, hvilket har givet gode besparelser på værkstedsregningerne. Endnu en lastbil er købt til levering om 2-3 uger.
Vi får mange ting ind, og har ikke behov for at annoncere efter flere effekter.
Foreningen er i 2019 gået ind i et nyt engagement kaldet Projekt Øst, der indebærer leverancer til Polen. De første ture er kørt.
I Ejendomsselskabet Brædstrup Humanitær Forening Aps er der sket forbedringer på bygninger og udendørsarealer.
Formanden sluttede med at takke alle for deres brug af fritiden for foreningen.
Beretningen blev godkendt. 

Regnskab: Årsrapport var omdelt og blev gennemgået af kasserer Niels Holtegaard.
Foreningen har haft en omsætning på 2,68 millioner kr.
I forbindelse med udenlandske aktiviteter er der doneret 181 tons effekter, der er værdisat til 2,8 millioner kroner. Der er kørt 36 læs ud af landet.
Indenlands er der givet 126.900 kr. i kontante donationer.
Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag.

Valg ifølge vedtægterne:
Bestyrelsesmedlemmer:
Valg af kasserer: Niels Holtegaard genopstiller og blev genvalgt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Carsten Kildevang genopstiller og blev genvalgt.
Hans Rasmus Hansen genopstiller og blev genvalgt.

Suppleanter:
Nadir Bajramovic genopstiller og blev genvalgt.
Hanna Sømod genopstiller og blev genvalgt.

Valg af revisorer: Nuværende revisorer Anette Harter og Knud Møller modtager genvalg. Revisorerne blev genvalgt.
Valg af revisorsuppleant. Nuværende revisor suppleant Kjeld Søndergaard ikke mødt.
Som revisorsuppleant blev i stedet valgt Lars Krogh.

Sammensætning af bestyrelse m. fl. kan ses under menupunktet Foreningen på denne hjemmeside.

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamling. Bogmærk permalinket.