Generalforsamling den 15. juni 2021

Uddrag af generalforsamling
i Brædstrup Humanitær Forening

tirsdag den 15. juni 2021

Forløb i henhold til dagsorden:

1.Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Kjeld Søndergaard, der valgtes.

2.Formandens beretning: Mogens Meldgaard Andersen oplyste at i første halvår havde butikkerne været lukket på grund af corona, der havde været lidt stalddørssalg, så rent økonomisk gik det ikke galt.
Ingen kørsel til udlandet grundet corona, dog har der været mulighed for afhentninger. Det har således været nødvendigt at leje 2 ekstra haller, den ene i Sdr. Vissing.
God omsætning, i 2020 kr. 2.618 mill., i 2019 2.681 mill.
Der har været mange bestillinger i 2021 fra Rumænien, så vi regner med flere kørsler dertil end i 2020.
Der er kommet et nyt projekt i Georgien som har foranlediget flere kørsler til landet foranlediget af Marianne Bols i samarbejde med Jens Erik Hansen og Bent Hansen.
Ejendomsselskabet er i gang med renovering/vedligeholdelse af bygningerne.
Vi mangler fortsat frivillige.
Foreningen havde tilmeldt sig Foreningernes dag i Brædstrup Hallen i september, arrangementet er desværre aflyst.
Formanden sluttede med at takke alle for deres indsats i foreningen i det forløbne år.
Beretningen blev godkendt. 

3.Regnskab: Årsrapport var omdelt og blev gennemgået af kasserer Niels Holtegaard.
Foreningen har som nævnt haft en omsætning på 2,618 millioner kr.
Resultatet for foreningen er 480.000 kr., hertil skal tillægges resultatet fra ejendomsselskabet, hvilket giver i alt 720.000,- kr. Resultater er forbedret i forhold til 2019, hvilket bl.a. skyldes mindre kørsel til udlandet grundet corona-situationen. Egenkapitalen for Foreningen og ejendomsselskabet udgør kr. 3,949 mill.
Der er 86 aktive frivillige.
Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag.

4.Valg ifølge vedtægterne:
Bestyrelsesmedlemmer:
Valg af formand: Mogens Andersen blev genvalgt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Niels Erik Nielsen blev genvalgt.
Suppleanter:
Nadir Bajramovic blev genvalgt.
Hanna Sømod genopstillede ikke. I stedet blev valgt Lars Krogh.
Lars er 1. suppleant og Nadir 2. suppleant.
Valg af revisorer: Nuværende revisorer Anette Harter og Knud Møller modtager genvalg. Revisorerne blev genvalgt.
Valg af revisor suppleant. Lars Krogh afgår, i stedet valgtes Kjeld Søndergaard.

Sammensætning af bestyrelse m. fl. kan ses under menupunktet Foreningen på denne hjemmeside.

5 og 6. Næste års aktiviteter/prioritering: Der tilstræbes at komme tilbage til en normal hverdag, arbejdet i Rumænien skal styrkes, øget samarbejde med Georgien.

7. Indkomne forslag: Ingen

8. Fastsættelse af næste års kontingent:
Passive 125,- kr., Firmaer 250,- kr. frivillige 50,- kr.

9. Eventuelt. Forslag om halvprissalg i uge 27. Ikke imødekommet, næste halvprissalg regnes som planlagt til november.

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamling. Bogmærk permalinket.