Generalforsamling den 22. februar 2022

Uddrag af generalforsamling
i Brædstrup Humanitær Forening

tirsdag den 22. februar 2022

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Kjeld Søndergaard, der valgtes.

Formandens beretning i uddrag: Mogens Meldgaard glædede sig over at vi i år kunne holde generalforsamling til tiden. Vi har haft udfordringer, men et fantastisk år. Vi mangler plads. Håber at fremtiden normaliseres. Coronaen har gjort flere ting vanskeligere og vi mister noget af det sociale. Heldigvis har vi stadig god omsætning, i alt 2,6 mill., heraf 2,45 mill. fra de 2 butikker. Vi mangler frivillige, men vi klarer opgaverne men er til tider udfordret. Vi skal skal huske at tage godt mod nye frivillige.
Omsætning 2,6 mill., overskud før donationer er 0,6 mill. Donationer udgør 345 tus. 
3 læs er afhentet til Georgien, 3 biler læsset med tøj til Bulgarien, 14 biler sendt til Rumænien og 2 biler er sendt til Letland.
Vi har eksternt lager i Sdr. Vissing, lageret i Juelsminde er opsagt.
Tusind tak til alle de frivillige. 
Beretningen blev godkendt. 

Regnskab: Årsrapport var omdelt og blev gennemgået af kasserer Niels Holtegaard.
Regnskabet blev godkendt.

Valg ifølge vedtægterne:
Bestyrelsesmedlemmer:
Valg af kasserer: Niels Holtegaard genopstiller og blev genvalgt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Carsten Kildevang genopstiller og blev genvalgt.
Hans Rasmus Hansen genopstiller og blev genvalgt.

Suppleanter:
Nadir Bajramovic genopstiller og blev genvalgt.
Lars Krogh genopstiller og blev genvalgt.

Valg af revisorer: Nuværende revisorer Anette Harter og Knud Møller modtager genvalg. Revisorerne blev genvalgt.
Valg af revisor suppleant. Kjeld Søndergaard blev genvalgt.

Sammensætning af bestyrelse m. fl. kan ses under menupunktet Foreningen på denne hjemmeside.

Indkomne forslag: der var ingen forslag

Næste årskontingent: Ingen ændringer

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamling. Bogmærk permalinket.