Projekter

Brædstrup Humanitær Forening har startet projekter flere steder i østeuropa. Herudover støtter og har foreningen støttet projekter andre steder i verden.

Det vigtigste for foreningen i forbindelse med projekter i udlandet er, at have tæt kontakt med de personer, der får hjælpen.

I forbindelse med projekterne i østeuropa, er det foreningens egne medlemmer, der kører effekter, indsamlet her i landet, frem til ders bestemmelsessted.

Disse fordeler sig i øjeblikket på 5 lande: Rumænien, Polen, Letland, Litauen og Bulgarien.

I forbindelse med projekter længere andre steder i verden, har vi arbejdet sammen med personer, vi har tillid til, og som sammen med os, gør et stykke frivilligt arbejde, der gavner mennesker i nød.