Generalforsamling den 27. feb. 2018

                                     Indkaldelse til Generalforsamling                                                                                    i Brædstrup Humanitær Forening                                                                                      Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.30                                             i foreningens mødelokale Industrivej 4, Brædstrup

Dagsorden i følge vedtægterne:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab ved kassereren
Indkomne forslag
Valg ifølge vedtægterne
Næste års aktiviteter
Prioritering af næste års aktiviteter
Fastsættelse af næste års kontingent
Eventuelt

Husk indbetaling af kontingent senest inden generalforsamlingen:                                Aktiv kr. 50,-,  Passiv kr. 125,-,  Firma kr. 250,-  for 2018                                  Betaling på Reg. 6128 konto 0009875026 eller                                                               Mobile Pay nr. 81153                                                                                                         Begge steder med angivelse af medlemsnummer og fornavn                           Alternativt kan beløbet betales kontant ved kassen.

Har du ikke givet os din mailadresse venligst send den til kasserer@humani.dk med angivelse af navn.