Generalforsamling den 27. feb. 2018

Uddrag af formandens beretning:                                                                             Mogens Andersen kunne berette at 2017 på mange måder havde været et lettere år, ikke mindst fordi afdelingen i Ejby blev lukket.                                                                                     På grund af dødsfald overtog Niels Holtegaard posten som kasserer. Han har klaret opgaven rigtig godt, er fremsynet og kan hjælpe bestyrelsen med at se fremad rent økonomisk.                                                                                                                                             Vi har købt de gamle Lyskildehaller, Industrivej 8-10, og har i denne forbindelse fået 2 lejere.                                                                                                                                                       Vi har haft omsætningsrekord og tillige kørt rekordmange ture til udlandet, og her er der fortsat stor brug for vores hjælp. Stor tak til alle, der er gjort en stor indsats.                      Der har været personaletilgang, det er dejligt. Det giver et ekstra bidrag i forbindelse med arbejde, personalemøder og fester.
Bestyrelsen prioriterer bredt i forbindelse projekter og der undersøges nye muligheder længere ude i verden, bl. a. i Congo. Det undersøges samtidig om vi kan få dækket transportudgifter via offentlige midler.
Mogens Andersen værdsatte det gode samarbejde i bestyrelsen og rettede endnu en gang en stor tak til alle de frivillige,

Regnskab:
Årsregnskabet blev omdelt og Niels Holtegaard gennemgik dette. Foreningen har haft en flot omsætning på ca. 2,7 mill. kroner.
Der er doneret 175 tons effekter, værdisat til 2,6 mill. I alt er kørt 29 læs til udlandet. Indenlands er doneret effekter ti en værdi af ca. 30.000,- kr, og givet 119.000,- i kontante donationer.

Indkomne forslag:
Der var ingen forslag.

Valg til bestyrelsen:
Formand: Mogens Andersen
Kasserer: Niels Holtegaard
Øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg
Næstformand Kurt Jensen og 
2 menige medlemmer Dorit Pedersen og Hans Rasmus Hansen
Til valg til bestyrelsen opstillede endvidere Carsten Kildevang

Øvrige valg:
Herudover var der valg af suppleanter, revisorer og revisor suppleant.

Efter valg og efterfølgende konstituering består bestyrelsen m.fl. af:
Formand: Mogens Andersen
Næstformand: Kurt Jensen
Kasserer: Niels Holtegaard
Sekretær/hjemmeside: Carsten Kildevang
Mening medlem: Hans Rasmus Hansen

1.suppleant til bestyrelsen: Niels Erik Nielsen
2.suppleant til bestyrelsen: Nadir Bajramovic
Revisorer: Knud Møller og Annette Harter
Revisor suppleant: Kjeld Søndergaard

I bestyrelsesmøderne deltager ud over bestyrelsen desuden:
Daglig leder: Jens Erik Hansen
Butiksrepræsentant Lisbeth Møller
Repræsentant møbelafdelingen: Poul Radoor
Chauffør repræsentant: Børge Nielsen

                               

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamling. Bogmærk permalinket.