Generalforsamling den 26. februar 2019

Uddrag af generalforsamling
tirsdag den 26. februar 2019

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Kjeld Søndergaard, der valgtes.

Formandens beretning: Mogens Meldgaard oplyste at der var rekordomsætning i 2018 med ca. kr. 2.777.000,-, endvidere var kørt i alt 36 ture til udlandet, også rekord. Der er doneret for i alt ca. 3.0 mill. og vi må konstatere at behovet for hjælp fortsat er stort.
Vi har gode samarbejdspartnere, nogle kommer også og besøger os, bl.a. har vi haft besøg fra hospital i Satu Mare i Rumænien. Vi har tillige i år fået et nyt destinationssted i form af Montenegro.
Vi har mange afhentninger i det daglige hos private, sygehuse m.m.
Vi får ikke nye frivillige ind, der er efterspørgsel efter. Vi kan bruge flere i alle afdelinger.
Vi har købt en ny lastbil, den ankommer primo marts.
Formanden sluttede med en stor tak til de frivillige, til bestyrelsen og til den daglige leder.

Regnskab: Årsregnskab omdelt og gennemgået af Niels Holtegaard.
Foreningen har haft en omsætning på 2,77 millioner kr.
I forbindelse med udenlandske aktiviteter er der doneret 163 tons effekter, der er værdi sat til 2,4 millioner kroner. Der er kørt 36 læs ud af landet.
Indenlands er der doneret effekter til en værdi af 15.400 kr. samt givet 176.100 kr. i kontante donationer.

Indkomne forslag: Der er modtaget forslag til vedtægtsændring af §9 således at der tages stilling
1. Om der ikke kan stemmes ved fuldmagt eller
2. Der kan stemmes ved fuldmagt. Max 1 fuldmagt pr. deltagende medlem.
Alle stemte for forslag 2, der herefter blev vedtaget.

Valg ifølge vedtægterne:
Bestyrelsesmedlemmer:
Valg af formand: Mogens Meldgaard genopstiller. Mogens blev genvalgt.
Valg af bestyrelsesmedlem: Kurt Jensen genopstiller ikke. I stedet blev suppleant Niels Erik Nielsen valgt til bestyrelsen uden modkandidat.

Suppleanter:
Niels Erik Nielsen afgår da denne indtræder i bestyrelsen. I stedet blev efter afstemning valgt Hanna Sømod.
Nadir og Hanna er herefter valgt til suppleanter.

Valg af revisorer: Nuværende revisorer Anette Harter og Knud Møller modtager genvalg. Revisorerne genvælges.
Valg af revisorsuppleant. Nuværende revisor suppleant Kjeld Søndergaard modtager genvalg og genvælges.

Den nye sammensætning af bestyrelse m.fl. kan ses under menupunktet Foreningen på denne hjemmeside.

Fastsættelse af næste års kontingent: Bestyrelsen foreslår at fastholde nuværende satser.
Aktiv 50 kr.
Passiv 125 kr.
Firma 250 kr.
Generalforsamlingen vedtog at fortsætte med nuværende kontingent.

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamling. Bogmærk permalinket.