Artikel i Horsens Folkeblad 22. marts 2024

Udgivet i Begivenheder | Kommentarer lukket til Artikel i Horsens Folkeblad 22. marts 2024

Generalforsamling den 27. februar 2024

Uddrag af generalforsamling i
Brædstrup Humanitær Forening

tirsdag den 27. februar 2024

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Kurt Jensen, der valgtes.

Formandens beretning i uddrag: Mogens Meldgaard Andersen oplyste at vi i 2023 havde haft omsætningsrekord. Vi har haft 16 kørsler med effekter til udlandet, herudover er kørt læs til lande uden for EU af fremmede vognmænd. Hjælpemidler er efterspurgt i udlandet, dem får vi ikke ind i samme omfang mere. Fra Bulgarien bliver der fortsat afhentet tøj.

Vi kan fortsat levere frasorterede effekter og affald på genbrugspladsen uden gebyr, det kræver dog meget sorteringsarbejde af vore frivillige.

Vi havde i 2023 20 års jubilæum, dette blev blandt andet fejret med middag for vore frivillige på Sandvad Kro.

Vi er ved at indrette vore tidligere udlejede kontorlokaler på Industrivej til fælles lokaler for vore frivillige til hygge og socialt samvær med mulighed for fællesspisning m.v.
Herud over planlægges bl.a. udflugt til sommer. 

Formanden takkede til slut alle de frivillige for stort og småt.

Beretningen blev godkendt. 

Regnskab: Årsrapport var omdelt og blev gennemgået af kasserer Niels Holtegaard.
Regnskabet blev godkendt.

Valg ifølge vedtægterne:

Bestyrelsesmedlemmer:
Valg af kasserer: Niels Holtegaard blev genvalgt.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Carsten Kildevang blev genvalgt, Keld Illemann blev nyvalgt.
Suppleanter:
Nadir Bajramovic blev genvalgt.
Jonna Risum blev nyvalgt.

Valg af revisorer: 
Nuværende revisorer Anette Harter og Knud Møller blev genvalg. Revisorerne blev genvalgt.
Valg af revisor suppleant. Kjeld Søndergaard blev genvalgt.

(Sammensætning af bestyrelse m. fl. kan ses under menupunktet Foreningen på denne hjemmeside).

Indkomne forslag: Der var ingen forslag

Næste årskontingent: Ingen ændringer (kontingenter kan ses andet sted på denne hjemmeside).

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Generalforsamling den 27. februar 2024

Generalforsamling den 27. februar 2024, dagsorden

Indkaldelse til

Generalforsamling i
Brædstrup Humanitær Forening

Tirsdag d, 27. februar 2024 kl. 19:30

i foreningens mødelokale Industrivej 4, Brædstrup

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab ved kassereren.
 4. Valg ifølge vedtægterne.

Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlem

Niels Holtegaard og Hans Rasmus Hansen og Carsten Kildevang er på valg.

Valg af 2 suppleanter  –  Lars Krogh og Nadir Bajramovic

2 revisorer

 • revisor suppleant.
 1. Næste års aktiviteter.
 2. Prioritering af næste års aktiviteter.
 3. Indkomne forslag
 4. Fastsættelse af næste års kontingent
 5.  

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Generalforsamling den 27. februar 2024, dagsorden

Afhentning af effekter

AFHENTNINGER                             

Vi kommer gerne og henter effekter du ønsker at donere til os.

DU SENDER OS BLOT EN MAIL PÅ info@humani.dk mærket Afhentning.
I mailen skriver du dit telefonnummer og afhentningssted, så vil du blive kontaktet på telefon snarest muligt.
Du er meget velkommen til kort at skrive hvilke effekter det drejer sig om.

Du kan også evt. kontakte os pr. telefon i vor telefontid, tirsdag – fredag 15.00 – 16.30, vi kan dog ikke love at vi altid lige har mulighed for at besvare dit opkald.

Bemærk venligst:
1. Vi flytter ikke på trapper.
2. Der medtages ikke defekte effekter, fødevarer og byggematerialer,
     malerrester, kemikalier o. lign.
3.
  Vi forbeholder os generelt ret til at frasortere effekter der ikke kan
     forventes
salgbare i vore butikker. 

På forhånd tak, du støtter en god sag.

 

Udgivet i Afhentninger | Kommentarer lukket til Afhentning af effekter

Levering til flygtningelejr i Georgien

Artikel i Horsens Folkeblad den 28. marts 2023 om Brædstrup Humanitær Forenings afhentning af møbler m.v. hos Comwell Bygholm Horsens og donering af hjælpemidler m.v. til bl.a. Georgien.
Klik på artiklen for at læse teksten

Udgivet i Begivenheder | Kommentarer lukket til Levering til flygtningelejr i Georgien

Generalforsamling den 28. februar 2023

Uddrag af generalforsamling
i Brædstrup Humanitær Forening

tirsdag den 28. februar 2023

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Kjeld Søndergaard, der valgtes.

Formandens beretning i uddrag: Mogens Meldgaard Andersen oplyste at vi efter 1. år efter coronaepidemien har fyldt godt op i hallerne, da der fortsat blev hentet effekter under coronakrisen.
Vi havde omsætningsrekord i 2022.
Vor lejede hal i Sdr. Vissing har vi opsagt, vor egen tidligere udlejede hal på Industrivej har vi nu overtaget.
Vi har et godt ry med hensyn til vores priser. I weekenderne leveres meget ind, vi skal sørge for at vore frivillige kan håndtere sagerne.
Vi er rigtig mange frivillige, alle kommer dog ikke lige meget.
Der planlægges ture for de frivillige, dette vil blive taget op af bestyrelsen.
I 2022 kørte vi 27 læs til udlandet, herud over blev der af andre kørt læs til Ukraine, Georgien og Bulgarien.
Daglig leder Jens Erik Hansen har valgt at stoppe pr. 1. juni i år.
Vi har i år 20 års jubilæum, dette vil blive fejret i forbindelse med vort halvprissalg i maj.
Vor omsætning i 2022 blev ca. 3 mill. kroner, vi donerede effekter til en værdi af ca. 3,3 mill. opgjort ud fra vor egen værdifastsættelse af disse varer.
Brædstrup Humanitær Forening har givet lån til vort eget ejendomsselskab så bygningerne kan blive vedligeholdt og forskønnet.
Stor tak til alle frivillige, vi er er afhængige af jer.
Vore tanker går til medstifter Ester Hansen, der døde sidste år i en alder af 98 år.
Stor tak til Jens Erik Hansen for hans indsats og engagement ved stående applaus. 
Jens Erik takkede tilbage for det gode samarbejde. 
Beretningen blev godkendt. 

Regnskab: Årsrapport var omdelt og blev gennemgået af kasserer Niels Holtegaard.
Regnskabet blev godkendt.

Valg ifølge vedtægterne:
Bestyrelsesmedlemmer:
Valg af formand: Mogens Andersen blev genvalgt.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem: Niels Erik Nielsen blev genvalgt.

Suppleanter:
Nadir Bajramovic genopstiller og blev genvalgt.
Lars Krogh genopstiller og blev genvalgt.

Valg af revisorer: Nuværende revisorer Anette Harter og Knud Møller modtager genvalg. Revisorerne blev genvalgt.
Valg af revisor suppleant. Kjeld Søndergaard blev genvalgt.

Sammensætning af bestyrelse m. fl. kan ses under menupunktet Foreningen på denne hjemmeside.

Indkomne forslag: der var ingen forslag

Næste årskontingent: Ingen ændringer

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Generalforsamling den 28. februar 2023

Kontorlokaler/lager udlejes

Udlejes: kontorlokaler m.v. på Industrivej 8 i Brædstrup.

Lejemålet består af ca. 166 m2 velindrettede og lyse kontorlokaler og tilhørende showroom/arkiv/lagerlokale på ca. 42 m2. 
Herud over kan lejes tilhørende ca. 50 m2 opvarmet kontor/lager.
Lokalerne er beliggende i Industriområdet i det nordlige Brædstrup i rolige omgivelser, sideliggende haller anvendes alene som lager i forbindelse med salg af genbrugseffekter i Brædstrup Humanitær Forening. 

Grundplanen ovenfor viser indretning. Nogle af lokalerne med behagelige ovenlys og andre med åbnende glasfelter til sidelokaler.
Tillægslejemålet på ca. 50 m2 ligger til højre på tegningen.
Der er tekøkken og toilet, foran bygningen er egne asfalterede parkeringspladser.
Klargjort til internettilslutning. 
Opvarmning er med fjernvarme.

Leje af 166 m2 kontor og 42 m2 lager pr. måned kr. 6.500,-.
Leje af 50 m2 tillægsareal pr. måned kr. 1.500,-.
Priserne er inkl. el og vand, hvorimod opvarmning er ekskl.

Henvendelse:

Carsten Kildevang, telf. 2365 3772
eller
Kurt Jensen, telf. 2856 70 88

Mail: info@humani.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.42kan opdeles i kontor

 

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Kontorlokaler/lager udlejes

Generalforsamling den 22. februar 2022

Uddrag af generalforsamling
i Brædstrup Humanitær Forening

tirsdag den 22. februar 2022

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Kjeld Søndergaard, der valgtes.

Formandens beretning i uddrag: Mogens Meldgaard glædede sig over at vi i år kunne holde generalforsamling til tiden. Vi har haft udfordringer, men et fantastisk år. Vi mangler plads. Håber at fremtiden normaliseres. Coronaen har gjort flere ting vanskeligere og vi mister noget af det sociale. Heldigvis har vi stadig god omsætning, i alt 2,6 mill., heraf 2,45 mill. fra de 2 butikker. Vi mangler frivillige, men vi klarer opgaverne men er til tider udfordret. Vi skal skal huske at tage godt mod nye frivillige.
Omsætning 2,6 mill., overskud før donationer er 0,6 mill. Donationer udgør 345 tus. 
3 læs er afhentet til Georgien, 3 biler læsset med tøj til Bulgarien, 14 biler sendt til Rumænien og 2 biler er sendt til Letland.
Vi har eksternt lager i Sdr. Vissing, lageret i Juelsminde er opsagt.
Tusind tak til alle de frivillige. 
Beretningen blev godkendt. 

Regnskab: Årsrapport var omdelt og blev gennemgået af kasserer Niels Holtegaard.
Regnskabet blev godkendt.

Valg ifølge vedtægterne:
Bestyrelsesmedlemmer:
Valg af kasserer: Niels Holtegaard genopstiller og blev genvalgt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Carsten Kildevang genopstiller og blev genvalgt.
Hans Rasmus Hansen genopstiller og blev genvalgt.

Suppleanter:
Nadir Bajramovic genopstiller og blev genvalgt.
Lars Krogh genopstiller og blev genvalgt.

Valg af revisorer: Nuværende revisorer Anette Harter og Knud Møller modtager genvalg. Revisorerne blev genvalgt.
Valg af revisor suppleant. Kjeld Søndergaard blev genvalgt.

Sammensætning af bestyrelse m. fl. kan ses under menupunktet Foreningen på denne hjemmeside.

Indkomne forslag: der var ingen forslag

Næste årskontingent: Ingen ændringer

Udgivet i Generalforsamling | Kommentarer lukket til Generalforsamling den 22. februar 2022

Halvprissalg den 7. november 2021

TAK TIL ALLE JER DER KOM TIL VORT HALVPRISSALG SØNDAG DEN 7. NOVEMBER, HÅBER I FIK GJORT EN GOD HANDEL OG FIK EN HYGGELIG SNAK MED VORE FRIVILLIGE.
Familien Tellerup fra Bjerre fandt 30 stole til den nye gildesal, så var der fine siddepladser til den næste fest.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Halvprissalg den 7. november 2021

Generalforsamling den 15. juni 2021

Uddrag af generalforsamling
i Brædstrup Humanitær Forening

tirsdag den 15. juni 2021

Forløb i henhold til dagsorden:

1.Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Kjeld Søndergaard, der valgtes.

2.Formandens beretning: Mogens Meldgaard Andersen oplyste at i første halvår havde butikkerne været lukket på grund af corona, der havde været lidt stalddørssalg, så rent økonomisk gik det ikke galt.
Ingen kørsel til udlandet grundet corona, dog har der været mulighed for afhentninger. Det har således været nødvendigt at leje 2 ekstra haller, den ene i Sdr. Vissing.
God omsætning, i 2020 kr. 2.618 mill., i 2019 2.681 mill.
Der har været mange bestillinger i 2021 fra Rumænien, så vi regner med flere kørsler dertil end i 2020.
Der er kommet et nyt projekt i Georgien som har foranlediget flere kørsler til landet foranlediget af Marianne Bols i samarbejde med Jens Erik Hansen og Bent Hansen.
Ejendomsselskabet er i gang med renovering/vedligeholdelse af bygningerne.
Vi mangler fortsat frivillige.
Foreningen havde tilmeldt sig Foreningernes dag i Brædstrup Hallen i september, arrangementet er desværre aflyst.
Formanden sluttede med at takke alle for deres indsats i foreningen i det forløbne år.
Beretningen blev godkendt. 

3.Regnskab: Årsrapport var omdelt og blev gennemgået af kasserer Niels Holtegaard.
Foreningen har som nævnt haft en omsætning på 2,618 millioner kr.
Resultatet for foreningen er 480.000 kr., hertil skal tillægges resultatet fra ejendomsselskabet, hvilket giver i alt 720.000,- kr. Resultater er forbedret i forhold til 2019, hvilket bl.a. skyldes mindre kørsel til udlandet grundet corona-situationen. Egenkapitalen for Foreningen og ejendomsselskabet udgør kr. 3,949 mill.
Der er 86 aktive frivillige.
Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag.

4.Valg ifølge vedtægterne:
Bestyrelsesmedlemmer:
Valg af formand: Mogens Andersen blev genvalgt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Niels Erik Nielsen blev genvalgt.
Suppleanter:
Nadir Bajramovic blev genvalgt.
Hanna Sømod genopstillede ikke. I stedet blev valgt Lars Krogh.
Lars er 1. suppleant og Nadir 2. suppleant.
Valg af revisorer: Nuværende revisorer Anette Harter og Knud Møller modtager genvalg. Revisorerne blev genvalgt.
Valg af revisor suppleant. Lars Krogh afgår, i stedet valgtes Kjeld Søndergaard.

Sammensætning af bestyrelse m. fl. kan ses under menupunktet Foreningen på denne hjemmeside.

5 og 6. Næste års aktiviteter/prioritering: Der tilstræbes at komme tilbage til en normal hverdag, arbejdet i Rumænien skal styrkes, øget samarbejde med Georgien.

7. Indkomne forslag: Ingen

8. Fastsættelse af næste års kontingent:
Passive 125,- kr., Firmaer 250,- kr. frivillige 50,- kr.

9. Eventuelt. Forslag om halvprissalg i uge 27. Ikke imødekommet, næste halvprissalg regnes som planlagt til november.

Udgivet i Generalforsamling | Kommentarer lukket til Generalforsamling den 15. juni 2021

Nødhjælp til Georgien

Brædstrup Humanitær Forening har i samarbejde med honorær konsul i Georgien Marianne Bols fra Fair Tree i Grædstrup deltaget i planlægning og levering af det første læs nødhjælpsudstyr til dette fjerntliggende land næsten 4.000 km fra Danmark.
Gode kontakter i modtagerlandet sikrer at det leverede er i overensstemmelse med ønskerne på de 4 forskellige hospitaler hvortil udstyret bliver leveret. 

Børge Nielsen kontrollerer at læsselisten følges. Der skal også pakkes så det der leveres først placeres yderst i traileren.

Kørestole, rollatorer m.v. klar til pålæsning

Læsseliste. Senge, sengeborde, kørestole, gangstativer og andre hjælpemidler valgt i samråd med modtagerne i Georgien.

Jens Erik Hansen glæder sig over muligheden for at vi kan få transporteret udstyret med fremmed vognmand, når vi nu ikke selv kører uden for EU og i øvrigt ikke kører ud af landet på grund af corona-situationen. Foto: Peter Hald

Så er sættekassen fyldt op, klar til afgang og de 2 x ca. 4.000 km til bestemmelsesstederne. Afgang torsdag den 13. januar, ankomst ca. 10 dage senere.

 

Udgivet i Donationer | Kommentarer lukket til Nødhjælp til Georgien

Møbelhallen, meget mere end møbler !

Møbelhallen er selvfølgelig fyldt med møbler af alle slags. Og der sker med disse en løbende udskiftning som med alle andre af vore effekter. I denne hal finder du også skriveborde, herunder hæve-sænkeskriveborde, senge til børn og voksne, madrasser, børnestole, barnevogne og klapvogne, telte og soveposer, div. fritidsudstyr, elektronik, el-artikler, standerlamper, malerier og andre billeder, hvidevarer, kørestole, rollatorer og andre hjælpemidler, støvsugere, kontorartikler, tæpper, værktøj og meget, meget mere.
Fandt du ikke hvad du søgte så prøv i Butikken overfor. 😊😊😊

 


Udgivet i Butikken | Kommentarer lukket til Møbelhallen, meget mere end møbler !

Butikken

I butikken finder du  en lang række genbrugseffekter til en virkelig overkommelig pris. Gå en tur rundt i hallen, du finder nok det du søger og formentlig også noget du ikke lige vidste at du manglede. Og du støtter samtidig genbrugstanken! 
I butikshallen har vi bl.a.:
Al slags beklædning og tøj, støvler og sko, køkkenudstyr, el-apparater, porcelæn og glas, keramik, krukker og vaser, lamper og lampeskærme, bøger og blade, legetøj, musik og film, ure og smykker, pynteting , årstidsbestemte varer (julesager, nytårsting, påsketing, halloween m.v.) og meget andet.
Har vi det ikke i butikken finder du det nok i Møbelhallen. 😊


Udgivet i Butikken | Kommentarer lukket til Butikken

Dine betalingsmuligheder

Brug gerne MobilePay når du skal betale.
Vi har tilmeldt os typen MobilePay MyShop, nummeret er 81153.
Når du betaler med MobilePay kan både du og vi se betalingen på din telefon.

Vi tager også Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro og American Express.

Og selvfølgelig kan du også betale med kontanter.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Dine betalingsmuligheder

Bliv frivillig !

Vore frivillige er hele grundlaget for at foreningen kan fungere i det daglige, de er drivkraften i vort virke. Men vi kan bruge flere hænder !!!

Måske kan du hjælpe nogle få timer en gang om ugen, måske har du mulighed for mere.
Der kan naturligvis tages hensyn til din hverdag, alt kan tilpasses dine muligheder og ønsker.
Vi har mange afdelinger/opgaver:
Afhentning af effekter fra et dødsbo, en institution, et sygehus eller et andet sted. 
Modtagelse af effekter, sætte på plads eller sortere.
Sælge tøj, køkkenudstyr, sko, lamper, legetøj, møbler, sengeudstyr, hjælpemidler, elektronik, værktøj m.m.
Lave småreparationer og gøre ting salgsklare.
Med stort kørekort kan du deltage i en tur i lastbil til Rumænien, Polen eller måske Letland.
Vi er mange overvejende seniorblonde kollegaer, der gerne vil have nye kollegaer. 🙂
Vil du være med så kan du ringe til os eller få en snak med en medarbejder i en af butikkerne.


Kontaktperson i Møbelhallen(salg, sortering, prissætning, levering m.v.):
Birgitte Broksø telf. 4056 2887

Kontaktperson i Butikken (salg, sortering, prissætning m.v.):
Anette Larsen telf. 2682 7467

Kontaktperson for chauffører (afhentning, læsning, levering i ind- og udland): Lars Krogh 2032 3372

 

 

Frivilligt arbejde giver socialt samvær og styrker livskvaliteten, også for dig !

Udgivet i Medarbejdere søges | Kommentarer lukket til Bliv frivillig !

Generalforsamling den 25. februar 2020

Uddrag af generalforsamling
i Brædstrup Humanitær Forening

tirsdag den 25. februar 2020

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Kurt Jensen, der valgtes.

Formandens beretning: Mogens Meldgaard oplyste at vi i 2019 ikke nåede re kordomsætning, men at havde haft meget at se til. Vi har nået den kapacitet vi kan forvente med det antal frivillige vi har mulighed for at få.
Vi fik i året en ny lastbil, hvilket har givet gode besparelser på værkstedsregningerne. Endnu en lastbil er købt til levering om 2-3 uger.
Vi får mange ting ind, og har ikke behov for at annoncere efter flere effekter.
Foreningen er i 2019 gået ind i et nyt engagement kaldet Projekt Øst, der indebærer leverancer til Polen. De første ture er kørt.
I Ejendomsselskabet Brædstrup Humanitær Forening Aps er der sket forbedringer på bygninger og udendørsarealer.
Formanden sluttede med at takke alle for deres brug af fritiden for foreningen.
Beretningen blev godkendt. 

Regnskab: Årsrapport var omdelt og blev gennemgået af kasserer Niels Holtegaard.
Foreningen har haft en omsætning på 2,68 millioner kr.
I forbindelse med udenlandske aktiviteter er der doneret 181 tons effekter, der er værdisat til 2,8 millioner kroner. Der er kørt 36 læs ud af landet.
Indenlands er der givet 126.900 kr. i kontante donationer.
Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag.

Valg ifølge vedtægterne:
Bestyrelsesmedlemmer:
Valg af kasserer: Niels Holtegaard genopstiller og blev genvalgt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Carsten Kildevang genopstiller og blev genvalgt.
Hans Rasmus Hansen genopstiller og blev genvalgt.

Suppleanter:
Nadir Bajramovic genopstiller og blev genvalgt.
Hanna Sømod genopstiller og blev genvalgt.

Valg af revisorer: Nuværende revisorer Anette Harter og Knud Møller modtager genvalg. Revisorerne blev genvalgt.
Valg af revisorsuppleant. Nuværende revisor suppleant Kjeld Søndergaard ikke mødt.
Som revisorsuppleant blev i stedet valgt Lars Krogh.

Sammensætning af bestyrelse m. fl. kan ses under menupunktet Foreningen på denne hjemmeside.

Udgivet i Generalforsamling | Kommentarer lukket til Generalforsamling den 25. februar 2020

Golfudstyr i lange baner

Vi får hele tiden brugt golfudstyr ind i god stand. Jern, køller, bags til vogn eller bærebags, golfvogne uden eller med batteridrift, bolde m.v.
Så du kan let samle et begyndersæt eller supplere eget udstyr !  


Udgivet i Gode tilbud | Kommentarer lukket til Golfudstyr i lange baner

Musik og film

Så er der bare orden i film og -musikafdelingen !
Stor tak til Rene Løber Pedersen fra Nim der ved siden af sit arbejde har tilbudt at få orden og overblik over CD’er, DVD’er, film, plader og bånd.
Og Rene kommer jævnligt og sætter nyt ind og sikrer at alt står rigtigt opdelt i kategorier og titler.

 

Du skulle nu lige kikke forbi…

 

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Musik og film

Begivenheder

I vores dagligdag sker der ind i mellem nogle begivenheder vi mener kunne være interessante at omtale på vores hjemmeside.

Det kunne være en avisartikel om vor forening, besøg fra nogle af vore kontakter i Østeuropa, begivenheder for vore frivillige, specielle arrangementer m.v.

Du kan vælge en begivenhed fra undermenuen under Begivenheder

Udgivet i Begivenheder | Kommentarer lukket til Begivenheder

Artikel Horsens Folkeblad 02.04.19

Artikel bragt i Horsens Folkeblad den 2. april 2019

Udgivet i Begivenheder | Kommentarer lukket til Artikel Horsens Folkeblad 02.04.19

Nu også donationer til Montenegro!

Brædstrup Humanitær Forening har i slutningen af februar 2019 leveret sit første læs hjælpemidler til Montenegro.   Det drejer sig om hospitalsudstyr og møbler, i alt ca. 15 tons til byen Bar, hvor effekterne blev læsset af og fordelt til flere forskellige modtagere. Alt er nøje udvalgt i tæt samarbejde med modtagerne i Montenegro og Humanitærs frivillige medarbejder Nadir Bajramovic, der sammen med sin montenegrinske kone ofte har besøgt landet og fået et klart indtryk af behovet for hjælpemidler.  

Straks ved ankomsten gik aflæsningen i gang og de mange effekter blev fordelt på andre biler.                                                                                                                                                            

                                                                                                           

 

 

 

Udgivet i Begivenheder | Kommentarer lukket til Nu også donationer til Montenegro!

Generalforsamling den 26. februar 2019

Uddrag af generalforsamling
tirsdag den 26. februar 2019

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Kjeld Søndergaard, der valgtes.

Formandens beretning: Mogens Meldgaard oplyste at der var rekordomsætning i 2018 med ca. kr. 2.777.000,-, endvidere var kørt i alt 36 ture til udlandet, også rekord. Der er doneret for i alt ca. 3.0 mill. og vi må konstatere at behovet for hjælp fortsat er stort.
Vi har gode samarbejdspartnere, nogle kommer også og besøger os, bl.a. har vi haft besøg fra hospital i Satu Mare i Rumænien. Vi har tillige i år fået et nyt destinationssted i form af Montenegro.
Vi har mange afhentninger i det daglige hos private, sygehuse m.m.
Vi får ikke nye frivillige ind, der er efterspørgsel efter. Vi kan bruge flere i alle afdelinger.
Vi har købt en ny lastbil, den ankommer primo marts.
Formanden sluttede med en stor tak til de frivillige, til bestyrelsen og til den daglige leder.

Regnskab: Årsregnskab omdelt og gennemgået af Niels Holtegaard.
Foreningen har haft en omsætning på 2,77 millioner kr.
I forbindelse med udenlandske aktiviteter er der doneret 163 tons effekter, der er værdi sat til 2,4 millioner kroner. Der er kørt 36 læs ud af landet.
Indenlands er der doneret effekter til en værdi af 15.400 kr. samt givet 176.100 kr. i kontante donationer.

Indkomne forslag: Der er modtaget forslag til vedtægtsændring af §9 således at der tages stilling
1. Om der ikke kan stemmes ved fuldmagt eller
2. Der kan stemmes ved fuldmagt. Max 1 fuldmagt pr. deltagende medlem.
Alle stemte for forslag 2, der herefter blev vedtaget.

Valg ifølge vedtægterne:
Bestyrelsesmedlemmer:
Valg af formand: Mogens Meldgaard genopstiller. Mogens blev genvalgt.
Valg af bestyrelsesmedlem: Kurt Jensen genopstiller ikke. I stedet blev suppleant Niels Erik Nielsen valgt til bestyrelsen uden modkandidat.

Suppleanter:
Niels Erik Nielsen afgår da denne indtræder i bestyrelsen. I stedet blev efter afstemning valgt Hanna Sømod.
Nadir og Hanna er herefter valgt til suppleanter.

Valg af revisorer: Nuværende revisorer Anette Harter og Knud Møller modtager genvalg. Revisorerne genvælges.
Valg af revisorsuppleant. Nuværende revisor suppleant Kjeld Søndergaard modtager genvalg og genvælges.

Den nye sammensætning af bestyrelse m.fl. kan ses under menupunktet Foreningen på denne hjemmeside.

Fastsættelse af næste års kontingent: Bestyrelsen foreslår at fastholde nuværende satser.
Aktiv 50 kr.
Passiv 125 kr.
Firma 250 kr.
Generalforsamlingen vedtog at fortsætte med nuværende kontingent.

Udgivet i Generalforsamling | Kommentarer lukket til Generalforsamling den 26. februar 2019

GENERALFORSAMLING 22. februar 2022 !

                                          Indkaldelse til                                                                                                                               GENERALFORSAMLING                                                                                                            tirsdag den 22. februar 2022 kl. 19.30                                                                     i foreningens mødelokale Industrivej 4, Brædstrup                                                                                       
                                         Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab ved kassereren.
 4. Valg ifølge vedtægterne.                                                                                                                   Valg af Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer:                                                                            Niels Holtegaard, Hans Rasmus Hansen og Carsten Kildevang.
        Alle modtager genvalg
        2 suppleanter:
               Lars Krogh og Nadir Bajramovic: Begge modtager genvalg                                              2 revisorer                                                                                                                                           1 revisor suppleant
 5. Næste års aktiviteter
 6. Prioritering af næste års aktiviteter
 7. Indkomne forslag 
 8. Fastsættelse af næste års kontingent
 9. Eventuelt
  Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen                                                                                                                                                                                                                                                                         
  For de der endnu ikke har betalt kontingent husk venligst dette inden generalforsamlingen, se nærmere under Medlemskab                                                  
Udgivet i Generalforsamling | Kommentarer lukket til GENERALFORSAMLING 22. februar 2022 !

Halvprissalg i solskin den 6. maj 2018

Tak til alle jer der besøgte os på Humanitær og foretrak en forhåbentlig god handel i stedet for en tur til stranden eller i haven i det flotte vejr.
I får lidt stemningsbilleder fra dagen.


 

Udgivet i Begivenheder | Kommentarer lukket til Halvprissalg i solskin den 6. maj 2018

Artikel i Horsens Folkeblad den 1. marts 2018

I forbindelse med vor generalforsamling den 27. februar 2018 havde Horsens Folkeblad et interview med foreningens formand Mogens Andersen.

Udgivet i Begivenheder | Kommentarer lukket til Artikel i Horsens Folkeblad den 1. marts 2018

Skolemøbler til Rumænien

 Fredag den 19. januar 2018 fyldte vi en stor sættevogn med skolemøbler. Målet var en skole i nordvestlige Rumænien, hvor der var et stort ønske om tidssvarende møbler til klasseværelserne.

 Ca. 2000 km og nogle dage senere var de “nye” møbler fremme.
Børnene hjalp forventningsfulde til med aflæsningen.

Fredag den 26. januar, kun en uge efter pålæsningen i Brædstrup kunne de nye møbler tages i brug. Mon ikke der var stor tilfredshed med de nye forhold. Skønt at kunne hjælpe.

Udgivet i Begivenheder | Kommentarer lukket til Skolemøbler til Rumænien

Elektriske hæve-sænke skriveborde

Nyt parti elektriske hæve/sænke skriveborde i forskellige mål og typer,    kr. 500,- pr. stk.

Udgivet i Gode tilbud | Kommentarer lukket til Elektriske hæve-sænke skriveborde

Generalforsamling den 27. feb. 2018

Uddrag af formandens beretning:                                                                             Mogens Andersen kunne berette at 2017 på mange måder havde været et lettere år, ikke mindst fordi afdelingen i Ejby blev lukket.                                                                                     På grund af dødsfald overtog Niels Holtegaard posten som kasserer. Han har klaret opgaven rigtig godt, er fremsynet og kan hjælpe bestyrelsen med at se fremad rent økonomisk.                                                                                                                                             Vi har købt de gamle Lyskildehaller, Industrivej 8-10, og har i denne forbindelse fået 2 lejere.                                                                                                                                                       Vi har haft omsætningsrekord og tillige kørt rekordmange ture til udlandet, og her er der fortsat stor brug for vores hjælp. Stor tak til alle, der er gjort en stor indsats.                      Der har været personaletilgang, det er dejligt. Det giver et ekstra bidrag i forbindelse med arbejde, personalemøder og fester.
Bestyrelsen prioriterer bredt i forbindelse projekter og der undersøges nye muligheder længere ude i verden, bl. a. i Congo. Det undersøges samtidig om vi kan få dækket transportudgifter via offentlige midler.
Mogens Andersen værdsatte det gode samarbejde i bestyrelsen og rettede endnu en gang en stor tak til alle de frivillige,

Regnskab:
Årsregnskabet blev omdelt og Niels Holtegaard gennemgik dette. Foreningen har haft en flot omsætning på ca. 2,7 mill. kroner.
Der er doneret 175 tons effekter, værdisat til 2,6 mill. I alt er kørt 29 læs til udlandet. Indenlands er doneret effekter ti en værdi af ca. 30.000,- kr, og givet 119.000,- i kontante donationer.

Indkomne forslag:
Der var ingen forslag.

Valg til bestyrelsen:
Formand: Mogens Andersen
Kasserer: Niels Holtegaard
Øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg
Næstformand Kurt Jensen og 
2 menige medlemmer Dorit Pedersen og Hans Rasmus Hansen
Til valg til bestyrelsen opstillede endvidere Carsten Kildevang

Øvrige valg:
Herudover var der valg af suppleanter, revisorer og revisor suppleant.

Efter valg og efterfølgende konstituering består bestyrelsen m.fl. af:
Formand: Mogens Andersen
Næstformand: Kurt Jensen
Kasserer: Niels Holtegaard
Sekretær/hjemmeside: Carsten Kildevang
Mening medlem: Hans Rasmus Hansen

1.suppleant til bestyrelsen: Niels Erik Nielsen
2.suppleant til bestyrelsen: Nadir Bajramovic
Revisorer: Knud Møller og Annette Harter
Revisor suppleant: Kjeld Søndergaard

I bestyrelsesmøderne deltager ud over bestyrelsen desuden:
Daglig leder: Jens Erik Hansen
Butiksrepræsentant Lisbeth Møller
Repræsentant møbelafdelingen: Poul Radoor
Chauffør repræsentant: Børge Nielsen

                               

 

 

Udgivet i Generalforsamling | Kommentarer lukket til Generalforsamling den 27. feb. 2018

Legekøkken til Søndergården!

Humanitær forening har i maj 2017 doneret et legekøkken til Plejecenter Søndergården der kan bruges, når børn fra dagplejen er på besøg .  Det har vist været en stor succes, se nedenfor.

Kære Humanitær Forening
Vi takker mange gange for det lille fine legekøkken, tallerkner, skåle, krus, forklæde, bestik mm. Det har allerede skabt stor glæde og begejstring hos de små og de ældre. Der er allerede blevet lavet mange kopper kaffe, kager, rugbrødsmadder, vasket op osv. og vvs’eren var endda forbi for at ordne den lille vandhane J

Med venlig hilsen
Plejecenter Søndergården
Søndergade
8740 Brædstrup
Marianne Rasmussen, aktivitetsmedarbejder

Udgivet i Begivenheder | Kommentarer lukket til Legekøkken til Søndergården!

Forårshumør i april

Lørdag den 22. april 2017 var vi i forårshumør og sørgede for lidt ekstra underholdning i åbningstiden. Der var nu ikke meget forår i luften, det sikrede en solid blæst for.  Men humøret fejlede ikke noget og både vi og vore mange besøgende fik en rigtig dejlig dag ud af det.

Voerladegård-Spejderne sørgede for kaffe og kage, så der var gang i kander og kagedåser.

 

 

 

Juelsminde Pigegarde kom og underholdt os med deres dejlige musik


To dygtige vurderingsfolk
fra Lauritz.com kunne tilbyde vurdering af folk effekter og havde et par rigtig travle timer

 

Butik og møbelhal var selvfølgelig åbne og der var rigtig god gang i handelen.     
I møbelhallen havde vi denne dag tillige ekstra rabat, så det hjalp jo også på forårshumøret.
Og derinde var tillige læ!

Udgivet i Begivenheder | Kommentarer lukket til Forårshumør i april

Generalforsamling 28. feb. 2017

Uddrag af formandens beretning:

Formand Mogens Andersen kunne berette at det havde været et anderledes år med en fantastisk omsætning og mange donationer.                                                        Desuden en beslutning om at lukke afdelingen i Ejby på grund af store problemer med samarbejdet med den daglige ledelse. Men stor anerkendelse af afdelingens dejlige personale. Stor tak til alle der har hjulpet til med at tømme afdelingen for effekter og indsatsen i øvrigt. Personalets store indsats har medvirket til vi er kommet ud på den anden side uden de store udgifter.                                                                     Pladsmangel har været det store problem i 2016, det har været nødvendigt at leje ekstra plads. Ejby afdelingen kørte donationer til Letland, det vil vi fortsætte med. Foreningen måtte i januar 2017 sige farvel til kasserer Kaj Jensen, der afgik ved døden, Niels Holtegaard har taget over så som det var muligt.                                                       Formanden udtrykte sin tak til alle frivillige for deres store indsats i 2016.

Regnskab:  Niels Holtegaard kunne berette om en flot samlet omsætning på 3,4 mill. kroner og et tilfredsstillende overskud.

Indkomne forslag: Der blev vedtaget vedtægtsændringer på grund af lukningen af afdelingen i Ejby og på grund af ønske om visse præciseringer. Der henvises til de nye vedtægter som kan læses andet sted på denne hjemmeside.

Valg til bestyrelsen:
Formand: Mogens Andersen
Kasserer: Niels Holtegaard
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Kurt Jensen, Hans Rasmus Hansen, Dorit Pedersen

Bestyrelsen konstituerer sig på bestyrelsesmøde den 7. marts 2017
resultat herfra følger

1.suppleant til bestyrelsen: Niels Erik Nielsen
2.suppleant til bestyrelsen: Kjeld Bouet
Revisorer: Knud Møller og Annette Harter
Revisor suppleant: Carsten Kildevang

I bestyrelsesmøderne deltager desuden:
Daglig leder: Jens Erik Hansen
Butiksrepræsentant Lisbeth Møller
Repræsentant møbelafdelingen: Poul Radoor
Chauffør repræsentant: Børge Nielsen
Hjemmeside: Carsten Kildevang

Udgivet i Generalforsamling | Skriv en kommentar

Hjælp til Bulgarien

Vi får 3 – 4 gange om året besøg af et stort lastvognstog fra Bulgarien.
Disse besøg er aftalt med vor gode kontakt Stefan Stefanov, stifter af hjælpeorganisationen Bulgarien Aid Mission, der sender chauffør og lastbil til Brædstrup for at få læsset diverse effekter til hjælpearbejdet i Bulgarien.
Og der fyldes godt op hver gang, det giver plads til flere effekter hos os og muligheder for ekstra hjælp i Burgarien.

Jens Erik gør klar til påfyldning af gode ting og sager.2016-sept-til-bulgarien-6 2016-sept-til-bulgarien-5 2016-sept-til-bulgarien-9

 

 

 

 

 

 

 

 

Så gik vi i gang, i alt bliver normalt læsset ca. 15 tons tøj og 2 tons møbler !

2016-sept-til-bulgarien-7

 

 

 

 

Lissy og Else glæder sig over at der bliver ryddet op i tingene, så der kan blive sat “nye” brugte ting ind.

2016-sept-til-bulgarien-2

 

 

Så er der læsset, god tur til Bulgarien og på gensyn næste gang !

 

 

 

Udgivet i Begivenheder | Tagget , , , , | Skriv en kommentar

Vi har doneret en hel bil !

Vor Fiat Ducato fik nyt hjem!

Torsdag den 18. august 2016 tog vi igen til Rumænien. Turen gik til Asociata Esperando i byen Baia Mare i det nordlige Rumænien. Stedet er et behandlingshjem for fysisk og psykisk handicappede og vi havde medbragt diverse udstyr ud fra den af hjemmet tidligere fremsendte ønskeliste. Denne indeholdt dog ikke et ønske om biler, men af de 3 udsendte biler vendte kun de 2 tilbage, idet vi havde doneret vor ældre Fiat Ducato til hjemmet i Baia Mare. De gamle nummerplader tog vi dog med hjem.

Så er vi nået frem

Så er vi nået frem

Tak for bilen og alt det andet

Tak for bilen og alt det andet

Udgivet i Begivenheder | Tagget , , , , | Skriv en kommentar

Fra generalforsamling 23. februar 2016

Uddrag af formandens beretning.

Det har været et godt år. Vi har et godt ry og får derfor tilbudt mange gode ting, og en hermed en god omsætning.
Formanden rettede en tak til alle de frivillige.
Foreningen er bygget op om de frivillige, uden dem er der ikke noget.
Vi giver støtte til meget både ud og hjemme. Vi gør en forskel takket være de frivilliges indsats.
Det kræver ind imellem diplomati at være her, det kan være ”en gang på en knivsæg”.
Formanden bad alle tænke over, hvordan de taler til hinanden, ”Tal til andre som I gerne selv vil tales til”.
Det skal være rart at komme her, det skal være rart at være frivillig. Det er vigtig at alle har det godt, når de er her.
Skulle der opstå problemer er det bestyrelsens opgave at løse dem.

Vi har haft mage ture til udlandet og har endda haft andre til at hjælpe med at få tingene ud til de steder der har behov.
Vi er presset på plads /lagerplads. Det er en succes ud over alle grænser, at en så forholdsvis lille flok når så meget.

Der bliver arrangeret ”turist” ture ud til nogle af dem, der modtager vores hjælp, så de frivillige kan opleve, hvad det er deres indsats går til.

Herhjemme sluttede vi af med at yde støtte til modtagecentre, hvor vi kom af med 15 tons tøj i Syd- og Sønderjylland.
Det er hensigten af fortsætte med at forsøge at støtte disse modtagecentre for eksempel med møbler.

Både foreningen og anpartsselskabet skiftede bank i 2015. Der blev skiftet fra Sydbank til Sparekassen Kronjylland.
Det er godt igen at have en bank, der er tilstede i byen.

2016 er startet med rekord omsætning i uge 7, meget tyder på at det fortsætter langt frem i tiden. Udfordringen er stadig den samme. Vi skal kunne finde lagerplads herhjemme indtil vi kan få tingene bragt ud til modtagere. Vi skal også kunne blive ved med at finde steder/modtagere derude.

Efter valget på generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud:

Formand: Mogens Andersen
Kasserer: Kaj Jensen
Øvrige medlemmer: Kurt Jensen
Niels Holtegaard
Dorit Pedersen
Suppleanter: Kjeld Bouet
John Søe
Revisorer Knud Møller
Anette Harter
Revisor suppleanter Kjeld Søndergaard

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde den 1.3.2016

I bestyrelsesmøderne deltager desuden følgende:
Daglig leder Brædstrup Jens Erik Hansen
Daglig leder Ejby Carsten Poulsen
Butiksrepræsentant Brædstrup Lisbeth Møller
Butiksrepræsentant Ejby Birthe Elkrog
Møbel afdelingen Brædstrup Poul Radoor
Chauffør repræsentant Brædstrup Børge Nielsen

Udgivet i Generalforsamling | Tagget , , , , | Skriv en kommentar

Billeder fra de frivilliges dagligdag

Vore frivillige gør et stort arbejde for at sortere og klargøre de modtagne effekter og for at du skal få en god oplevelse når du besøger vores butik og møbelafdeling

Tøjsortering
tøjsortering

Urmagerværksted
urmagerværksted

Så er der afhentet stole m.m.moebler-afleveret-til-gensalg

Cykelklargøringcykelvaerkstedet

Hvad skal I have for den ?der-tinges-om-prisen

 De er da flotte, ikke ?mange-sjove-effekter-til-sortering

Rengøring af glas m.m. glas-og-porcelaen-vaskes-foer-salg

Tøjafdelingen melder klar!2016-sept-til-bulgarien-7

Så er der lige tid til en kop kaffehygge-i-frokoststuen

 

Udgivet i Butikken | Tagget , , , , | Skriv en kommentar

Jobopslag! Medarbejdere søges!

Vore frivillige er hele grundlaget for at foreningen kan fungere i det daglige, de er drivkraften i vort virke. Men vi kan bruge flere hænder !!!

Måske kan du hjælpe nogle få timer en gang om ugen, måske har du mulighed for mere.
Der kan naturligvis tages hensyn til din hverdag, alt kan tilpasses dine muligheder og ønsker.

Vi har mange afdelinger/opgaver:

Afhentning af effekter fra et dødsbo, en institution, et sygehus eller et andet sted. 
Modtagelse af effekter, sætte på plads eller sortere.
Sælge knappenåle, mekanik, sofaer, musik, sko, legetøj m.m.
Lave småreparationer og gøre ting salgsklare.
Har du stort kørekort, og har lyst til en uges tur i lastbil til Rumænien, Polen eller måske Letland.
Vi er mange overvejende seniorblonde kollegaer, der gerne vil have nye kollegaer. 🙂
Vil du være med så kan du ringe til os eller få en snak med en medarbejder i en af butikkerne. 
Vi ses !Så er vi nået frem

                                                 

Udgivet i Medarbejdere søges | Tagget , , , , | Skriv en kommentar

Artikel i Horsens Folkebladet om Brædstrup Humanitær Forening.

Vi er i Horsens Folkebladet hvor vores projekt i Rumænien er beskrevet samt foreningen generelt.

Klik på billedet for at kunne læse indholdet.

Udgivet i Begivenheder | Tagget , , , , | Skriv en kommentar