Ansøgning om donation, tildelte donationer

Foreninger, organisationer eller institutioner kan søge midler til formål, der indgår i Brædstrup Humanitær Forenings vedtægter om støtte.
Ved ønsker om at komme i betragtning til midler fra foreningen, skal der sendes en skriftlig ansøgning med oplysning om formålet til:

Brædstrup Humanitær Forening
Industrivej 2
8740 Brædstrup                                                                                                                                      Mrk.: Ansøgning

Ansøgning kan også sendes som e-mail til: info@humani.dk
Ansøgningen skal indeholde tydelig information om:

  • Hvem, der er ansøger.
  • Til hvilken adresse, der kan rettes henvendelse, gerne en e-mail adresse.
  • Oplysning om formålet med tilskuddet og beløbets størrelse.

Ansøgningen bliver taget op på førstkommende bestyrelsesmøde.

Formålet skal falde ind under foreningens formålsparagraf (§4) i vedtægterne.                Læs vedtægterne her.  Bemærk: Der ydes ikke donationer til private projekter og privatpersoner, ligesom der ikke ydes støtte til andre organisationer.

Oversigt over donationer:

2014 Brædstrup Humanitær Forening donerede i 2013 mere end 212.849 kr. til forskellige lokale formål, hvor 55 forskellige foreninger, skoler, og institutioner har nydt godt af donationerne.
5 lande i Østeuropa har til sammen modtaget hjælp fra Brædstrup Humanitær Forening til en værdi af over 1.770.573 kroner.
I alt donerede Brædstrup Humanitær Forening 1.983.422 kr. i 2014.

2013 Brædstrup Humanitær Forening donerede i 2013 mere end 300.356 kr. til forskellige lokale formål, hvor 55 forskellige foreninger skoler, og institutioner har nydt godt af donationerne.
5 lande i Østeuropa har til sammen modtaget hjælp fra Brædstrup Humanitær Forening til en værdi af over 2.123.507 kroner.
I alt donerede Brædstrup Humanitær Forening 2.423.863 kr. i 2013.

2012: Brædstrup Humanitær Forening donerede i 2012 mere end 433.000 kr. til forskellige lokale formål, hvor 55 forskellige foreninger skoler, og institutioner har nydt godt af donationerne.
5 lande i Østeuropa har til sammen modtaget hjælp fra Brædstrup Humanitær Forening til en værdi af over 1.667.000 kroner.

2011: Brædstrup Humanitær Forening donerede i 2011 mere end 326.000 kr. til forskellige lokale formål, hvor 46 forskellige foreninger skoler, og institutioner har nydt godt af donationerne.
5 lande i Østeuropa har til sammen modtaget hjælp fra Brædstrup Humanitær Forening til en værdi af 1,5 millioner kroner

Tidligere donationer:                                                                                                     2010   kr. 205.421
2009   kr. 300.693
2008   kr. 150.856
2007   kr. 63.086
2006   kr. 71.438
2005   kr. 28.500
2004   kr. 27.200